• elektroinštalácia v rodinných domoch
  • inteligentné domy
  • bleskozvody
  • monitorovacie systémy
  • elektronické zabezpečenie objektov
  • elektrická požiarna signalizácia
  • odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení - revízie
  • montáž a údržba elektrických zariadení
  • predaj a servis elektrických zariadení