ELEKTROINŠTALÁCIA V BUDOVÁCH

V posledných rokoch sa stáva bežnou praxou, že Vám elektrikár zriadi v dome elektroinštaláciu na základe stavebného projektu, Vy mu za vykonanú prácu zaplatíte a on následne považuje Vašu zákazku za vybavenú. V skutočnosti sa ale pri vypracovávaní stavebných projektov nemyslí na drobnosti, ktoré sa prejavia až v záverečnej fáze dokončovania Vášho domu. Môže sa jednať o napojenie rôznych zariadení, alebo vylepšenia s ktorými sa v pôvodnom návrhu nepočítalo, a ktoré Vám elektrikár neporadil. Práve v tejto fáze sa prejaví skutočný elektrikár, ktorému záleží na spokojnosti svojho zákazníka.

U nás sa Vám nemôže stať, že prípadné dorábky nebude mať kto vykonať. Keď sa rozhodnete využiť naše služby, my sa Vám budeme venovať od začiatku elektroinštalácie, počas celej výstavby, až po finálne osadenie záhradných svietidiel čo sa praktický robí až po kolaudácii. A keďže za kvalitou našej práce si stojíme, aj po ukončení všetkých prác nás môžete kontaktovať a budeme Vám k dispozícii kedykoľvek naše služby budete potrebovať. Aby tento koncept mohol fungovať, odporúčame Vám venovať Vašu pozornosť nasledujúcim bodom:

PREDSTAVEBNÉ PRÍPRAVY

Ideálne je, ak nás už pred pokladaním základov stavebník osloví, aby sme mu už hneď na začiatku zriadili vhodné uzemnenie pre bleskozvod a EQP spojenie inštalácie. V dnešnej ubehanej dobe sa totiž takéto na prvý pohľad drobnosti zanedbávajú, projekt v stavebnej časti základové uzemnenie nerieši a stavebný pracovníci pásovinu uzemnenia len zalejú betónom. Takýto postup Vám garantuje len jediné: po 15 – 20 rokoch môžete uzemnenie obnoviť, lebo pásovina v zemi dlhšie nevydrží.

PROJEKT ELEKTROINŠTALÁCIE

Ďalšou fázou je riešenie samotnej elektroinštalácie v jednotlivých miestnostiach. Po postavení hrubej stavby a uzavretí stavby prizveme na stavbu majiteľov, aby vykonali obhliadku. Keďže s elektroinštaláciou v domoch už máme skúsenosti, vieme Vám poskytnúť praktické rady, aby Vám elektroinštalácia život vo Vašom novom dome čo najviac zjednodušovala. Ľudia často nemajú konkrétnu predstavu napríklad o počte a umiestnení zásuviek, o spínaní svietidiel pri prechode miestnosťou, aby sa človek nemusel vracať späť a potom v šere alebo tme prechádzať miestnosťou. Praktické rady Vám poskytneme aj v otázke zariadenia kuchyne, kúpeľne, prípadne technickej miestnosti, spôsob napojenia TV antén ,telefónov a eternetovej siete. Ponúkneme Vám elektrické, priamo výhrevné vykurovanie, EZS zabezpečovací systém, kamerový systém, automatické elektrické otváranie brán posuvných, krídlových aj garážových, komplexné riešenie vonkajšieho osvetlenia obvodového aj záhradného, napájanie bazéna , závlahy a prípadnú ochranu okolia domu perimetrickým zabezpečením oplotenia pozemku. Z našej ponuky si Vy následne vyberiete čo Vás osloví a my na základe Vašej požiadavky vytvoríme projekt inštalácie na mieru a Vaše želania. Potom už budeme presne vedieť koľko a akého materiálu je pre túto inštaláciu potrebné a vieme vám vypracovať v skutku presný rozpočet.

VYKONANIE ELEKTROINŠTALÁCIE

Po schválení rozpočtu sa môže začať so samotnou elektroinštaláciou. V rámci našich služieb Vám vykonáme aj hrubú montáž pred omietnutím. Kompletizáciu môže vykonať aj niekto iný, ale pri zložitejších zapojeniach neodporúčame túto formu šetrenia, nakoľko niektoré spínania a pripojené zariadenia vyžadujú isté znalosti ich zapojenia a potrebe prívodu pre ne.

REVÍZIE ELEKTROINŠTALÁCIE

Po ukončení elektroinštalácie vykonáme východiskovú revíziu inštalácie a bleskozvodu, merania a skúšky obvodov, posledné meranie uzemnenia a spojitosti pospájania s uzemnením a EQP svorkou. V prípade pripojenia spotrebičov vydáme revíziu aj na ne, nakoľko sú súčasťou inštalácie a majú na ňu vplyv. Ak sme Vám vykonali inštaláciu EZS, kamier a perimetrie, samozrejmosťou je aj vydanie revízie na ich pripojenia a skúšku funkčnosti týchto zariadení. Následne sa spíše zmluva o poskytovaní technickej služby voči Vašej osobe, ktorej výkon každé dva roky podlieha kontrole KPZ oddelenia ochrany majetku v Trnave. Nakoniec v prípade zriadenia elektrického podlahového priamo výhrevného vykurovania vydáme výpočet tepelných strát, projekt a revíziu na toto vykurovanie pre potreby odsúhlasenia a vydania kúrenárskej sadzby pre váš objekt. Po ukončení týchto prác vydáme východiskové revízie a skutkovú výkresovú dokumentáciu o inštalácii za účelom kolaudácie objektu.

V prípade, že inštaláciu kompletne zriaďujeme my tak všetky revízie a aj dokumentácie hore uvedené Vám budú vydané bezplatne ako bonus za to, že ste si nás objednali a zadali ste nám zákazku.

ZÁRUKA SPOKOJNOSTI ZÁKAZNÍKA

Po kompletnom ukončení prác a skolaudovaní domu sa naša spolupráca nekončí, lebo Vy ostávate až do konca nášho podnikania našimi zákazníkmi a v prípade potreby sme Vám k dispozícii. Pri rozličných dodatočných prácach Vám vieme ponúknuť komplexné dodávky komponentov a odbornej práce, čím vlastne máte všetky zariadenia pokryté servisne na jednom mieste. V priebehu našej činnosti sme kompletizovali cca 170 domov a aj naďalej neváhame našim zákazníkom ponúknuť záruku na inštaláciu bez časového obmedzenia. Svoju prácu totiž vykonávame svedomito, na vysokej úrovni a za jej kvalitou si stojíme.

K našej činnosti používame desaťročiami overené a vyskúšané komponenty z firiem SCHRACK, Legrand, OBO Beterman. V EZS a monitorovaciu techniku spolupracujeme s dodávateľmi ako Slovak Alarms , AretaPro.

Ak Vás naša ponuka zaujala, neváhajte nás kontaktovať s Vašou požiadavkou. Radi Vám odpovieme na Vaše otázky, poradíme a vypracujeme pre Vás návrh riešenia aj s cenovou ponukou.

Tešíme sa na spoluprácu s Vami.
GEJZA SLEZÁK – ELEKTRO SYSTÉMY

Na začiatok