MONITOROVACIE SYSTÉMY

Spracováva sa, pre viac info nás prosím kontaktujte

ELEKTRONICKÉ ZABEZPEČENIE OBJEKTOV

Spracováva sa, pre viac info nás prosím kontaktujte

ELEKTRONICKÁ POŽIARNA SIGNALIZÁCIA

Elektrická požiarna signalizácia slúži na automatické odhalenie prítomnosti požiaru monitorovaním zmien v prostredí, ktoré vznikajú pri horení. Zvukovou a optickou signalizáciou zariadenie upozorní na tieto zmeny a v prípade potreby aktivuje ďalšie protipožiarne zariadenia.

Základná konfigurácia:
Ústredňa EPS – na ňu sú napojené automatické a manuálne hlásiče požiaru.
Primárny zdroj energie – vo všeobecnosti štandardný striedavý prúd napojený na bežný elektrický okruh budovy.
Sekundárny (záložný) zdroj energie – najčastejšie zapečatené olovené akumulátory alebo iné pohotovostné zdroje, napríklad generátory. Slúžia na zásobovanie energiou pre prípad výpadku prúdu v budove.
Iniciačné zariadenia – napríklad detektory dymu. Môžu byť nastavené na manuálne alebo automatické ovládanie.
Oznamovacie zariadenia – toto zariadenie využíva energiu z EPS alebo iného záložného zdroja energie, aby informovalo príslušné osoby o potrebe prijať opatrenia, najčastejšie evakuovať. Na tento účel využíva blikajúce svetlá, elektromechanický zvuk, reproduktor alebo kombináciu týchto zariadení.
Bezpečnostné vybavenie budovy - pomáha znižovať nepriaznivé zmeny v prostredí, ktoré vznikajú pri horení. Môže ovplyvňovať napríklad cirkuláciu vzduchu, osvetlenie, transport osôb a východy.

Iniciačné zariadenia
Manuálne aktivované zariadenia – hlásiče požiaru aktivované rozbitím skla, tlačidlový hlásič – umiestnené na ľahko dostupných miestach, blízko východov.
Automaticky aktivované zariadenia – detektory tepla, detektory dymu, detektory plameňa, detektory s vodným prúdom. Najnovšie inovácie umožňujú použitie kamier a počítačových algoritmov na analýzu viditeľných sprievodných javov požiaru.

Oznamovacie zariadenia
Zvukové, viditeľné, dotykové, textové alebo dokonca čuchové podnety, ktoré majú varovať osoby. Evakuačné signály môžu byť vysielané zvukových - zobrazovacími zariadeniami s výrazným výstražným signálom alebo reproduktormi živým prenosom vopred nahratých inštrukcií.

Bezpečnostné vybavenie budovy
Magneticky uzavreté protidymové dvere – ovládané systémom EPS alebo detekčným komponentov, ktorý magneticky uzavrie samozatváracie zariadenie v otvorenej pozícii. Zabezpečujú udržiavanie regulovaného prostredia na oboch stranách dverí počas evakuácie alebo boja s požiarom.
Detekcia dymu potrubím budovy – napojené na vzduchotechniku budovy. V prípade požiaru môže zastaviť prúdenie vzduchu, zabrániť prúdeniu toxického dymu a splodín vznikajúcich pri požiari.
Pohotovostná výťahová služba – aktivujú sa automatické iniciačné zariadenia napojené na prevádzku výťahu. V prípade poplachu zariadenie prikáže výťahu, aby sa vrátil na prízemie a bol v pohotovostnom režime pre hasičské jednotky. Môže tiež zabrániť návratu kabíny na podlažie s výskytom požiaru.


Ak Vás koncept elektrického zabezpečenia budov zaujal, neváhajte nás kontaktovať. Radi Vám odpovieme na Vaše otázky, zvážime vaše potreby, navrhneme riešenia a na požiadanie vypracujeme aj cenovú ponuku.

Tešíme sa na spoluprácu s Vami.
GEJZA SLEZÁK – ELEKTRO SYSTÉMY

Na začiatok