Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení - Revízie

Ponúkame Vám

Východiskové
Periodické
Mimoriadne

odborné prehliadky a odborné skúšky (revízie) elektrických zariadení.

Službu poskytujeme pre

kancelárske a bytové jednotky
rodinné domy, bungalovy, chaty
školy, divadlá, ministerstvá, internáty
reštaurácie, kuchyne, hotely, banky, poisťovne
zdravotnícke zariadenia (ambulancie, lekárne, polikliniky, nemocnice)
priemyselné, výskumné a poľnohospodarské objekty
staveniská, záhrady, prípojky

Poskytované služby

revízie elektrických inštalácií
revízie systémov ochrany pred prepätím a bleskom (bleskozvody)
revízie elektrických spotrebičov, kancelárskej a výpočtovej techniky
revízie elektrického ručného náradia
revízie elektrických častí strojov


Pre viac informácií nás prosím kontaktujte